Word betrokken

  1. Gebedsondersteuning: kijk voor specifieke gebedspunten naar de verschillende gebieden waarin we betrokken zijn.
  2. U kunt komen als individu, als team of mensen sturen om actief betrokken te zijn bij het werk in de Gwembe Vallei. We kunnen goed individuen of teams gebruiken die praktische vaardigheden hebben die gebruikt kunnen worden om de lokale bevolking te trainen en tegelijkertijd te discipelen en om hen te laten zien dat God ook geeft om hun praktische noden. Daarnaast zijn ook individuen en teams met bouwvaardigheden welkom om te komen helpen bij het onderhoud van de school of de kliniek.
  3. Financiële ondersteuning: Youth With A Mission (YWAM of JMEO, Jeugd met een Opdracht) is een organisatie van vrijwilligers waarbij we allemaal afhankelijk zijn van God en familie en kennissen die ons in het werk financieel ondersteunen. Het is voor ons niet mogelijk om in Munyama betaald werk te doen en zodoende in ons eigen onderhoud te kunnen voorzien. We komen nog steeds maandelijks tekort. Wilt u financieel betrokken zijn dan kan dit door ons maandelijks te ondersteunen of door een eenmalige gift over te maken voor ons maandelijks onderhoud danwel voor het project ‘Revalval’ (zie verderop voor bankgegevens).

Als u zich geroepen voelt om te geven voor een specifiek(e) project of nood, lees hieronder hoe u kunt ondersteunen, of neem contact met ons op.


Geld overmaken voor het project ReValVal, belasting aftrekbaar:
Dit kan via het rekeningnummer:
NL38RABO 0326521062
Ten name van: Stichting Jeugd met een Opdracht, Heerde.
Noem dit specifiek projectnaam en -nummer bij elke donatie: ‘2456 Revalval’.

Stafondersteuning belasting aftrekbaar:
Voor ondersteuning in onze maandelijkse onkosten kunt u gebruik maken van hetzelfde rekeningnummer als hierboven, maar dan graag het volgende projectnummer vermelden: ‘2937 Doctor in mission’.

Niet belasting aftrekbaar:
Lisette’s privé rekeningnummer:
NL37RABO 0387607218
T.n.v. L.C. Kramer, Zwolle

Voor vragen in het Nederlands, neem contact op met:
Lisette December: lisette@revalval.com
Of met Stephanie Kooijker: stephanie@revalval.com
Mobiel: (+31) 06 26 979 303

web design in zwolle