Waarden

Het doel van ‘YWAM Frontier Missions’ is om God te verheerlijken door het bereiken van de mensen die nog niet bereikt zijn, door het planten van inheemse, zichzelf voortplantende kerken die alle mensen bedienen in een verbondenheid met het hele lichaam van Christus. Ons motto: “Samen de onbereikten bereiken!”

De waarden van ‘YWAM Frontier Missions’ als een integraal deel van ‘YWAM International’ sluiten volledig aan op de waarden van onze grotere missies. Deze waarden spreken in het bijzonder onze bijdrage aan in de zendingsmobilisatie. Voor ‘YWAM Fundamentele Waarden’ klik hier om onze internationale YWAM website te bezoeken.

1. Vervullen van de Grote Opdracht – We leggen waarde op evangelisatie en discipelschap van alle mensen, waarbij we de focus leggen op de ‘onbereikte mensen’.

2. Kerk-plantende Bewegingen – We leggen waarde op het maken van lokale discipelen en huiskerken als een essentiële strategie in het bereiken van de onbereikte mensen.

3. Holistische Transformatie – We leggen waarde op de allesomvattende transformatie van mensen en hun gemeenschappen door zowel het verkondigen van het Goede Nieuws als het demonstreren van Gods Koninkrijk.

4. Culturele Relevantie – We leggen waarde op de cultuur en taal van mensen en de schatten die ze brengen in het Koninkrijk van God. Daarom planten we kerken die Bijbels zijn gefundeerd en cultureel relevant zijn tot hun leden.

5. Mobiliseren van alle Mensen – We leggen waarde op de deelname van de Kerk in het evangeliseren en discipelen van alle mensen binnen elke groep.

6. Strategisch Partnerschap – We leggen waarde op het samenwerken met de diverse families van bedieningen binnen YWAM en de internationale Kerk, richting onze gemeenschappelijke visie werkend.

7. Zorg voor de Staff – We leggen waarde op onze medewerkers en hun gezinnen en zijn toegewijd aan hun doorgaande zorg, ontwikkeling en bedieningseffectiviteit.

web design in zwolle