Geschiedenis

Drie jaar heb ik gewerkt bij het ´Frontier Missions Centrum’. Hierin hield ik mij bezig met het mobiliseren van kerken om betrokken te zijn in zending, daarnaast was ik betrokken in pastorale hulp en communicatie. Al die jaren is mijn gebed en passie geweest om de kerk op te zien rijzen naar de uitdaging van wereldevangelisatie en het vervullen van de taak van de ‘Grote Opdracht’. Ik sprak met veel kerken en organisaties in de Zuid-Afrikaanse regio om de nood te delen en t.a.v. hoe de kerk hier direct in betrokken kan zijn. Het was gedurende deze tijd dat God ook tot me sprak over het zelf uitreiken. Het was zo helder: “Je vindt het zo mooi dat anderen gaan, nu is het tijd dat ook jij gaat”. Voor een tijd had ik geen idee waarheen en hoe.

God antwoordde me op mijn eerste trip naar Munyama, een dorp langs de kust van het meer van Kariba in het zuidelijk deel van Zambia, in februari 2013. Het was gedurende die tijd dat God het proces van erop uit gaan bevestigde met deze woorden, terwijl ik uit de boot stapte: “Dit is de plaats en dit zijn de mensen”. In het begin zag ik het als mijn doel om te bidden voor deze mensen en voor de missionarissen die daar werkten, wat ik getrouw deed. Na veel betrokken te zijn geweest in het maken van korte trips, groeide mijn liefde voor deze mensen en plaatste God een brandend verlangen in mij om hen bereikt te zien worden met Zijn liefde. In 2014 reageerde ik volkomen op Gods roeping om te dienen te midden van deze mensen. Het is mijn passie om veel discipelen op te zien rijzen in deze vallei.

In november 2015 verhuisde ik naar Munyama. De opstartfase van het werk was niet makkelijk. Ik werd geconfronteerd met veel tegenstand en mocht in eerste instantie niet in het gebied blijven. Veel lokale leiders waren niet ontvankelijk, dit was meer dan een fysieke strijd, vooral ook een strijd in de geestelijke wereld. Er waren tijden dat ik het stof van mijn voeten wilde schudden en verder wilde gaan, maar door de genade van God heb ik stand kunnen houden en Zijn getrouwheid kunnen zien. In mei 2016 werd een stuk land aan me gegeven. Het was geweldig om te zien dat de lokale leiders
kwamen om te helpen een plek te kiezen om te kunnen verblijven. Het hebben van dit land is een wonder en een getuigenis op zichzelf; ik geloof dat God deze plek wil gebruiken om verandering te brengen in de levens van vele mensen. Ik geloof dat God door deze plek heen de hoop herstelt en velen opwekt en leiden zal naar het koninkrijk van God. 

Terugkijkend zie ik dat God me stap voor stap heeft geholpen. Ik geloof, ja, ik geloof. Ik geloof werkelijk dat opwekking gaande is en dat God aan het werk is in deze vallei. Ik wil u uitnodigen om te delen in de vreugde van deze beweging en samen met mij deel te nemen in wat God aan het doen is in deze vallei. 

Ik wens u Gods rijkste zegeningen in alles wat u met Hem onderneemt.

Tot allen gehoord hebben.

Daniel December

web design in zwolle